Politika zasebnosti

Pravila o zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
VALA ESTATE d.o.o., nepremičninska agencija (v nadaljevanju: VALA ESTATE) opravlja vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z najboljšo prakso in obveznostmi, ki jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov (EC 2016/679) - GDPR.
Pri svojem poslovanju nas vodijo temeljna načela varstva osebnih podatkov, kar pomeni, da podatke obdelujemo zakonito, transparentno in pošteno ter da je obdelava omejena le za namen, za katerega so bili podatki zbrani in da se obdelujejo le tisti podatki, ki so v ta namen potrebni. Do vaših osebnih podatkov dostop imajo le upravičene osebe VALA ESTATE in partnerji, ki nam zagotavljajo poslovno podporo (izvajalci obdelave).
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
VALA ESTATE ščiti Vašo zasebnost in obdeluje le tiste osebne podatke, ki so zanjo nujni in so pridobljeni v okviru naših poslovnih dejavnosti, ne glede na to, ali so podatki pridobljeni od Vas, tretjih oseb ali javno dostopnih virov, vse zaradi naslednjega:

  • Izvrševanja pogodbenih obveznosti - kadar je obdelava potrebna za izvršitev pogodbe, katere ste stranka, ali za ukrepanje na Vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe
  • Zadovoljevanje zakonitih interesov - kadar je to potrebno, obdelujemo osebne podatke tudi izven konkretnega pogodbenega razmerja, da bi zadovoljili svoje zakonite interese. Tak legitimen interes je na primer lahko vodenje postopkov pred sodiščih in njihovo evidentiranje
  • Obdelava osebnih podatkov za poseben namen ali več posebnih namenov, opisanih v privolitvi, šele potem, ko prejmemo Vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Vaše soglasje je v skladu z ustreznimi določbami Uredbe, je brezpogojno in prosto podano. Pri tem si pridržujete tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli lahko prekličete

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV
Obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, OIB, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, podatki o nepremičnini ipd. Če pa je to potrebno za opravljanje naših poslovnih dejavnosti in ni povezano s konkretnim pogodbenim ali poslovnim razmerjem, podatke zbiramo iz javnih virov (Sodni register, Zemljiške knjige, FINA) ali pa nam jih posredujejo drugi pogodbeni partnerji ali tretje osebe.
VALA ESTATE bo vaše osebne podatke hranila le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev svoje pogodbene ali pravne obveznosti ali zakonitega interesa, razen v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi podane privolitve, v katerem primeru obdelava preneha s preklicem vašega soglasja. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete z zahtevo na e-naslov: info@vala-estate.com.
Glede na pravno podlago obdelave so Vaše pravice lahko naslednje:

  • zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se na Vas nanašajo, oziroma imate pravico do informacij o obsegu zbranih podatkov, namenu obdelave, kategoriji osebnih podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, katerim se podatki posredujejo, in roku hrambe
  • zahtevati popravek napačnih oziroma dopolnitev osebnih podatkov ter smo v tem primeru dolžni brez nepotrebnega odlašanja ukrepati v skladu z Vašim zahtevkom
  • vložiti ugovor nacionalnemu nadzornemu organu, oziroma Agenciji za varstvo osebnih podatkov (AZOP)