Subvencioniranje stambenih kredita

Subvencioniranje stambenih kredita

Mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita bit će dostupna i ove godine. Kako se sada predviđa, novi pozivi bit će raspisani u mjesecu rujnu 2019. te je stoga sada pravo vrijeme za obavljanje svih predradnji.

Kao i prethodnih godina, na poziv ćete se moći javiti ako imate prebivalištem na području Republike Hrvatske i ispunjavate uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, odnosno banka. Također, ne smijete biti stariji od 45 godina te vi i vaš bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu ne smijete imati stan, odnosno kuću, osim ako tu nekretninu ne namjeravate prodati radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Rok subvencije je pet godina, a subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Pored navedenog, za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje se za dodatne dvije godine, a novina od ove godine je i to što će se omogućiti produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu za obitelji koje već imaju djecu.

Svi uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.