Odredite „pravu“ cijenu nekretnine (1. dio)

Odredite „pravu“ cijenu nekretnine (1. dio)

Neovisno o tome kupujete li ili prodajete nekretninu, definiranje najbolje cijene je svima prioritet. Za početak, treba razlikovati pojam vrijednosti nekretnine od pojma cijene nekretnine. Vrijednost nekretnine je teoretska vrijednost i ona bi se mogla postići u idealnim tržišnim uvjetima. Idealni tržišni uvjeti podrazumijevali bi da i prodavatelj i kupac imaju sva potrebna znanja o tržištu nekretninama te da nitko od njih nema viši interes za kupoprodaju predmetne nekretnine tj. da nije u prednosti nad drugom stranom.

Cijena nekretnine je iznos za koji se  kupoprodaja nekretnine u konačnici realizira. Da bi u praksi došlo do kupoprodaje nekretnine, kupac i prodavatelj moraju se usuglasiti oko cijene nekretnine, a koja može biti nešto veća ili manja od njezine stvarne vrijednosti. Obzirom da je interes prodavatelja uglavnom postići što višu cijenu, a interes kupca što nižu,  često je teško procijeniti čija očekivanja su realnija. Ako prilikom kupoprodaje nekretnine niste sigurni u vlastitu procjenu određene situacije, savjetujemo da se obratite stručnoj i licenciranoj agenciji, jer je cijena usluge agencije puno manja od mogućeg gubitka tokom prodaje ili kupnje nekretnine. O tome koje su još prednosti angažiranja agencije za kupoprodaju nekretnina možete više pročitati ovdje.

Dakle, faktori koji utječu na cijenu nekretnine obično se dijele u dvije kategorije: promjenjivi faktori i nepromijenjivi faktori.

 Nepromjenjivi faktori su:

  • Ø  lokacija nekretnine
  • Ø  površina nekretnine
  • Ø  položaj nekretnine
  • Ø  pripadci nekretnine

Promjenjivi faktori su:

  • Ø  Stanje nekretnine i starost nekretnine
  • Ø  Odnos ponude i potražnje
  • Ø  Vrijeme
  • Ø  Tlocrt nekretnine

 

U narednim objavama (Odredite „pravu“ cijenu nekretnine - 2.dio i 3. dio) objasnit ćemo kako svaki od ovih faktora utječe na formiranje cijene i koje su najčešće pogreške prilikom procjene vrijednosti nekretnine. Također, ponudit ćemo vam i nekoliko prijedloga kako postići što bolju cijenu prilikom prodaje nekretnine, kao i kako uštedjeti i pametno investirati prilikom kupnje nekretnine.